SỬA CHỮA NHÀ XƯỞNG CLARK MATERIAL HANDLING VIET NAM

Tên dự án: Sửa Chữa Nhà Xưởng Clark Material Handling Viet Nam
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Clark Material Handling Viet Nam
Quốc gia: Hàn Quốc
Giá trị: 16.797.073.494 VNĐ
Gói thầu: Sửa chữa , nâng cấp
Khởi công: 10/2019
Địa điểm: Quốc lộ 392, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Danh mục: