giới thiệu

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Hòa là doanh nghiệp có tiền thân là một đội thi công, xây lắp của Công ty Cổ phần Đông Hòa

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Hòa được cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 04 tháng 07 năm 2005 với mã số thuế: 0800297134. Để hòa nhịp cùng với xu thế phát triển kinh tế của cả nước hội đồng quản trị công ty đã quyết định thành lập công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Hòa trực thuộc công ty Cổ phần Đông hòa – Nhà máy thép tiền chế theo quyết định số 12 QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2011. Với chủ trương chuyên nghiệp hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh.

sứ mệnh

Xây dựng những công trình quy mô lớn với công nghệ hiện đại, đạt tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ cao. Thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý về vật chất và tinh thần đối với cán bộ công nhân viên, tạo ra giá trị mới cho các cổ đông, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

tầm nhìn

Trở thành một trong những công ty hàng đầu về xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, hướng tới phát triển hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp làm ngành chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.

giá trị cốt lõi

TIN CẬY

CAM KẾT

CẦU TOÀN