NHÀ MÁY CIBON TOOL VIET NAM

Tên dự án: Nhà máy Cibon Tool Viet Nam
Chủ đầu tư: Công Ty Cibon Tool Viet Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Diện Tích: 0,6 Ha
Khởi Công: 05/2019
Hoàn Thiện: 10/2019
Giá trị hợp đồng: 42.481.000.000 VNĐ
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Quế Võ 3, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh