DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ CẦM TAY VÀ CÁC SẢN PHẨM DÙNG CHO XÂY DỰNG