GIới thiệu chung

 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Ðông Hòa là doanh nghiệp có tiền thân là một đội thi công, xây lắp của Công ty Cổ phần Ðông Hòa – nhà máy kết cấu thép Ðông Hòa địa chỉ tại: Km 34+300, QL5A, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương, được cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 04 tháng 7 năm 2005 với mã số thuế: 0800297134 . Ðể hòa nhịp cùng với xu thế phát triển kinh tế của cả nước hội đồng quản trị công ty đã quyết định thành lập công ty CP Ðầu tư và XD Ðông Hòa trực thuộc công ty CP Ðông Hòa-Nhà máy thép tiền chế theo quyết định số12QÐ-HÐQT ngày 12 tháng 04 năm 2011. Với chủ trương chuyên nghiệp hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh.
 Công ty CP Ðầu tư và XD Ðông Hòa được thành lập và được cấp giấy phép kinh doanh ngày 17 tháng 05 năm 2011 chuyên hoạt động trong lĩnh vực thi công nền móng các công trình ngầm, thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, sản xuất gạch không nung thân thiện với môi trường. Nhà máy sản xuất gạch không nung nằm trên đường 194, Thôn Cậy, Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương.

Các mốc lịch sử

Những bước phát triển của Dong Hoa Corp