NHÀ MÁY ELENTEC VIET NAM

Tên dự án: Nhà máy Elentec Viet Nam
Chủ đầu tư: Công Ty Elentec Viet Nam
Quốc gia: Hàn Quốc
Diện Tích: 3,2 Ha
Khởi Công: 03/2017
Hoàn Thiện: 12/2018
Giá trị hợp đồng: 145.647.000.000 VNĐ
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Quang Minh, Thành Phố Hà Nội

Danh mục: