DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CLARK MATERIAL HANDLING GIAI ĐOẠN 2

Tên dự án: Dự án Nhà Xưởng Clark Material Handling Viet Nam Giai Đoạn 2
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Clark Material Handling Viet Nam
Quốc gia: Hàn Quốc
Diện Tích: 36.000 m2
Khởi Công: 10/7/2020
Giá trị hợp đồng: 11.128.000.000 VND
Địa điểm: ĐT392, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Danh mục: