Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shindengen Việt Nam Thầu chính: Tập đoàn Hazama Ando
Thiết kế: Tập đoàn Hazama Ando Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Ha noi, VietNam
Quy mô: 1000
Tiến độ: 16 Oct 2012 - 16 Nov 2012 Tình trạng: Đã hoàn thành