Chủ đầu tư: Công ty TNHH Elentec Việt Nam Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Quang Minh- Mê Linh- Hà Nội
Quy mô: 1000
Tiến độ: 22/8/2016 đến 22/11/2016 Tình trạng: Hoàn Thành