Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ DNR Vina Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Quế Võ II- Bắc Ninh
Quy mô: 1000
Tiến độ: 18/06/2015 đến 15/10/2015 Tình trạng: Hoàn Thành