Chủ đầu tư: Công ty TNHH Haeoreum E & C Vina Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn- Tiên Du- Bắc Ninh
Tiến độ: Từ 28/04/2017 đến 16/06/2017 Tình trạng: Hoàn Thành