Thi công xây dựng nhà máy sản xuất gỗ tấm và gỗ lát sàn Thiên An- Giai đoạn 2
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An Việt Nam Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: TP Yên Bái Tỉnh Yên Bái
Quy mô: 1000
Tiến độ: Từ 01/08/2018 đến 10/12/2018 Tình trạng: Đang thi công