Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An Việt nam Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Quy mô: 1000
Tiến độ: Từ 18/11/2017 đến 28/03/2018 Tình trạng: Đã hoàn thành