Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng ACE E&C Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Tỉnh Hải Dương
Quy mô: 1000
Tiến độ: Từ 25/01/2018 đến 28/03/2018 Tình trạng: Đã hoàn thành