Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jeil-Tech Vina Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Vân Trung- Việt yên- Bắc Giang
Quy mô: 1000
Tiến độ: 10/02/2017 đến 20.04.2017 Tình trạng: Hoàn Thành