Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dongyang Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam
Quy mô: 1000
Tiến độ: 11/10/2016 đến 31/03/2017 Tình trạng: Hoàn Thành