Chủ đầu tư: Công ty TNHH Energy Elentec Việt Nam Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Quang Minh- Mê Linh- Hà Nội
Quy mô: 1000
Tiến độ: Từ 29/10/2017 đến 20/12/2017 Tình trạng: Đã hoàn thành