Chủ đầu tư: Listone vina Ltd,co. Thầu chính: Đông Hòa
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Yen The, Bac Giang
Quy mô: 1000
Tiến độ: 25 May 2011 - 25 Oct 2011 Tình trạng: Đã hoàn thành