Kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Đông Hòa là doanh nghiệp có tiền thân là một đội thi công, xây lắp của Công ty Cổ phần Đông Hòa nay là nhà máy kết cấu thép Đông Hòa địa chỉ tại: Km34+300 – Hưng Thịnh- Bình Giang – Hải Dương được cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 04 tháng 07 năm 2005 với m• số thuế:  0800297134. Để hòa nhịp cùng với xu thế phát triển kinh tế của cả nước hội đồng quản trị công ty đ• quyết định thành lập công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Hòa trực thuộc công ty Cổ phần Đông hòa – Nhà máy thép tiền chế theo quyết định số 12 QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2011. Với chủ trương chuyên nghiệp hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh.