Chủ đầu tư: Auri International Jsc Thầu chính: Đông Hòa
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: An Khanh, Ha noi
Quy mô: 1000
Tiến độ: 12 Oct 2011 - 12 Aug 2012 Tình trạng: Đã hoàn thành