Chi nhánh Nam Ðịnh http://www.wikiweddings.org/ http://magnetopia.org/ có trụ sở tại số 01 khu Tân Lâm,thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh. Chi nhánh được thành lập tháng 2 năm 2013. Là đơn vị sản xuất,kinh doanh hạch toán độc lập Công ty. Chi nhánh Nam Ðịnh được thành lập nhằm hỗ trợ, mở rộng sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty. Hướng phát triển của chi nhánh: thi http://www.wikiweddings.org/ http://magnetopia.org/ công lắp đặt hệ thống đường ống, cơ khí, sản xuất panel lắpghép, sản xuất một số vật liệu hoàn thiện phục vụ cho xây dựng

namdinh3namdinh2namdinh1