Thiết kê, thi công xây dựng nhà máy Dasan Vina giai đoạn 2: hạng mục nhà xưởng, các hạng mục phụ trợ và đường nội bộ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dongyang Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam
Quy mô: 1000
Tiến độ: 02/08/2015 đến 20/12/2015 Tình trạng: Hoàn Thành

Thiết kê, thi công xây dựng nhà máy DnR Vina: Hạng mục nhà xưởng văn phòng, các hạng mục phụ trợ và đường nội bộ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ DNR Vina Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Quế Võ II- Bắc Ninh
Quy mô: 1000
Tiến độ: 18/06/2015 đến 15/10/2015 Tình trạng: Hoàn Thành

Thi công san lấp nhà máy Dasan Vina-KCN Châu Sơn

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dongyang Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Quy mô: 1000
Tiến độ: 16/05/2015 đến 16/06/2015 Tình trạng: Hoàn Thành
Thi công xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn: gói thầu thi công xây dựng Zone 1, Zone 2

Thi công xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn: gói thầu thi công xây dựng Zone 1, Zone 2

Chủ đầu tư: Tổng công ty XD số 1-TNHH một thành viên Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Khu kinh tế Nghi Sơn- Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Quy mô: 1000
Tiến độ: 24/9/2014 đến 24/4/2015 Tình trạng: Hoàn thành

Hoàn thiện dự án Samsung Yên Bình – Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên Thầu chính: Woo Suk D&D International ., JSC
Thiết kế: Công ty TNHH kiến trúc và kỹ thuật YS Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Construction Vị trí: KCN Yên Bình, huyện Phổ Yên,tỉnh Thái Nguyên
Quy mô: 1000
Tiến độ: 16 Oct 2013 - 31 Dec 2013 Tình trạng: Đã hoàn thành

Thi công xây dựng nhà máy Shindengen Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Shindengen Việt Nam Thầu chính: Tập đoàn Hazama Ando
Thiết kế: Tập đoàn Hazama Ando Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Ha noi, VietNam
Quy mô: 1000
Tiến độ: 16 Oct 2012 - 16 Nov 2012 Tình trạng: Đã hoàn thành

Project of Splendora An Khanh

Chủ đầu tư: Auri International Jsc Thầu chính: Đông Hòa
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: An Khanh, Ha noi
Quy mô: 1000
Tiến độ: 12 Oct 2011 - 12 Aug 2012 Tình trạng: Đã hoàn thành