Thi công xây dựng nhà máy sản xuất gỗ tấm và gỗ lát sàn Thiên An- Giai đoạn 1

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An Việt nam Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Quy mô: 1000
Tiến độ: Từ 18/11/2017 đến 28/03/2018 Tình trạng: Đã hoàn thành

Thi công xây dựng nhà máy joinset Vina

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dongyang Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Bình xuyên 2 Vĩnh Phúc
Quy mô: 1000
Tiến độ: Từ 20/11/2017 đến 01/02/2018 Tình trạng: Đã hoàn thành

Thi công xây dựng nhà máy Yongseong

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Haeoreum E & C Vina Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn- Tiên Du- Bắc Ninh
Tiến độ: Từ 28/04/2017 đến 16/06/2017 Tình trạng: Hoàn Thành

Thi công xây dựng nhà máy Jeiltech Vina

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Jeil-Tech Vina Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Vân Trung- Việt yên- Bắc Giang
Quy mô: 1000
Tiến độ: 10/02/2017 đến 20.04.2017 Tình trạng: Hoàn Thành

Thi công xây dựng nhà máy Fanex Vina

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dongyang Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam
Quy mô: 1000
Tiến độ: 11/10/2016 đến 31/03/2017 Tình trạng: Hoàn Thành