Chủ đầu tư: Listone Vina Ltd,co. Thầu chính: Đông Hòa
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: Ha noi, VietNam
Quy mô: 1000
Tiến độ: 10 Oct 2012 - 10 june 2014 Tình trạng: Đã hoàn thành