Tháp tài chính hoành tráng của Bảo Việt giờ ra sao?