Thi công xây dựng nhà máy sản xuất gỗ tấm và gỗ lát sàn Thiên An- Giai đoạn 2 - Thi công xây dựng nhà máy M&S Vina tại thôn Tranh Đấu- Xã Gia Xuyên- Gia Lộc Hải Dương - Thi công xây dựng nhà máy sản xuất gỗ tấm và gỗ lát sàn Thiên An- Giai đoạn 1 - Thi công xây dựng nhà máy joinset Vina - Thi công xây dựng nhà máy Energy Elentec Việt Nam - Thi công xây dựng nhà máy Yongseong - Thi công xây dựng nhà máy Jeiltech Vina - Thi công xây dựng nhà máy Fanex Vina - Thiết kế thi công xây dựng nhà máy Elentec Giai đoạn 3 - Thiết kế, thi công xây dựng nhà máy Fashion Pin Up Vina -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Hòa

Dịch vụ