NHÀ MÁY KHOA HỌC KỸ THUẬT VẬT LIỆU MỚI TÂN BÀNG

Tên dự án: Nhà máy Khoa Học Kỹ Thuật Vật Liệu Mới Tân Bàng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vật Liệu Mới Tân Bàng
Quốc gia: Trung Quốc
Địa điểm: Lô CN – 37.2, KCN Thuận Thành III, Tỉnh Bắc Ninh
Năm Khởi Công: 2021
Năm Hoàn Thành: 2022