Thông tin dự án

  • Tên dự án: Sửa Chữa Nhà Xưởng Clark Material Handling Viet Nam
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Clark Material Handling Viet Nam
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Giá trị: 16.797.073.494 VNĐ
  • Gói thầu: Sửa chữa , nâng cấp
  • Khởi công: 10/2019
  • Địa điểm: quốc lộ 392, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Mô tả dự án