Thông tin dự án

  • Tên dự án: NHÀ MÁY SKY TEC
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SKY TEC
  • Quốc gia: HÀN QUỐC
  • Gói thầu: XÂY DỰNG MỚI
  • Diện tích: 1,02 HA
  • Giá trị hợp đồng: 72.500.000.000 VNĐ
  • Khời công: 18/6/2015
  • Vị trí dự án: Khu Công Nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Mô tả dự án

Dự án Nhà máy Sky Tec được xây dựng mới tại địa điểm Khu Công Nghiệp Quế Võ II, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Nhà máy được khởi công vào ngày 18 tháng 6 năm 2015 và hoàn thành vào ngày 15 tháng 10 năm 2015.