Thông tin dự án

  • Tên dự án Nhà Máy Nhôm Zhenxing Việt Nam
  • Chủ đầu tư Công ty TNHH Nhôm ZHENGXING Việt Nam
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Gói thầu: Xây dựng mới
  • Giá trị 23.141.800000 VNĐ
  • Khởi công 12/2019
  • Địa điểm KCN Thuận Thành II, Thị trấn Hồ ,huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Mô tả dự án