Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Dự Án Nhà Máy M&S VINA
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Gói thầu: Xây dựng mới
  • Diện tích: 2,3 Ha
  • Giá trị hợp đồng: 182.318.000.000 VND
  • Khời công: 2018
  • Vị trí dự án: Thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Mô tả dự án