Thông tin dự án

  • Tên dự án: Nhà Máy Hanshin Vina
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Hanshin Vina
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Gói thầu: Xây dựng mới
  • Diện tích: 2 ha
  • Giá trị hợp đồng: 61.600.000.000 VNĐ
  • Khời công: 07/04/2020
  • Vị trí dự án: LO CN 15.3, đường N1, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Mô tả dự án