Thông tin dự án

  • Tên dự án: Dự Án Nâng Cấp Nhà Xưởng KNF Yên Bái
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA KNF
  • Thầu chính: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Giá trị: 2.532.302.762 VNĐ
  • Gói thầu: Nâng cấp nhà xưởng, dốc Container
  • Khởi công: 09/2019
  • Địa điểm: Thôn 1 và thôn 2, Thị Trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái.

Mô tả dự án