Thông tin dự án

  • Tên dự án Nhà Xưởng MOBASE Số 7
  • Chủ đầu tư Công Ty TNHH Mobase Việt Nam
  • Thầu chính: HK E&C Co., Ltd
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Giá trị 198.260.000.000 VNĐ
  • Gói thầu Xây dựng mới
  • Khởi công 06/2019
  • Địa điểm KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Mô tả dự án