Thông tin dự án

  • Tên dự án: NHÀ MÁY ENERGY ELENTEC VIET NAM
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ENERGY ELENTEC VIET NAM
  • Quốc gia: HÀN QUỐC
  • Gói thầu: Xây Dựng Mới
  • Diện tích: 3.2 HA
  • Giá trị hợp đồng: 145.647.000.000 VND
  • Khởi công: 25/3/2017
  • Vị trí dự án: Khu Công Nghiệp Quang Minh, Thành Phố Hà Nội

Mô tả dự án