Thông tin dự án

  • Tên dự án: Dự án Nhà Xưởng Clark Material Handling Viet Nam Giai Đoạn 2
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Clark Material Handling Viet Nam
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Diện Tích: 36.000 m2
  • Khởi Công: 10/7/2020
  • Giá trị hợp đồng: 11.128.000.000 VND
  • Địa điểm ĐT392, Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Mô tả dự án