Thông tin dự án

  • Tên dự án: Xây Dựng Nhà Xưởng Cibon Tool Việt Nam
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Cibon Tool Việt Nam
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Giá trị: 22.481.000.000 VND
  • Gói thầu: Xây dựng mới
  • Khởi công: 05/2019
  • Địa điểm: KCN Quế Võ 3, Thôn Guột, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Việt Nam.
  • Diện tích: 6.000 m2

Mô tả dự án