Giới thiệu

Chúng tôi liên kết với rất nhiều các đối tác trong cả nước, tận dụng hiệu quả mạng lưới các nhà cung ứng, thầu phụ chuyên môn cao để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.

Cùng kinh nghiệm làm việc chủ yếu với các đối tác nước ngoài như: Hàn Quốc, Trung Quốc …

Những công trình đã thực hiện

Tập hợp những công trình mà Dong Hoa Corp đã và đang thực hiện từ trước đến nay.

Công Trường Dong hoa corp

Cơ hội nghề nghiệp

Đông Hòa Corp rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”

Ứng tuyển ngay